internet-srbija.com
Odabrali ste
Odabrali ste

Vaša korpa je trenutno prazna.

Pristup nalogu

Izgubljena lozinka?
Zaboravili ste korisničko ime?
Još nemate nalog? Registracija

Info: Dobrodosli.

Sporazum i pravila korišćenja:

 1. Ovaj pravilnik određuje odnose između Vas, u daljem tekstu "Kupac", i CENT Dejan Vasiljevic PR, u daljem tekstu CENT PR.
 2. Kao kupac shvatate da CENT PR nije telekomunikacioni provajder već samo nudi usluge provajdera navedenih u ponudi. CENT PR u ponudi ima samo usluge renomiranih telekomunikacionih provajdera čije je usluge i sam u okviru svojih mogućnosti testirao.
 3. Kao kupac shvatate da CENT PR nije deo kompanije Skype tako da bez Vaše saglasnosti nije u mogućnosti da vašem Skype imenu doda Skype kredit. Zbog toga se obavezujete se da pre uplate dopune Skype kredita pridružite Skype Manageru CENT PR. Uputstvo kako da se pridružite Skype manageru CENT PR će vam biti prikazano nakon što izvršite porudžbinu.
 4. Kao kupac Skype usluga ste svesni da je CENT PR u mogućnosti da dopuni kredit samo korisnicima Skype usluga koji su se pridružili Skype manageru CENT PR i samo za Skype imena koja su prihvatila da budu deo Skype Managera CENT PR. Kao kupac se slažete da snosite sve nastale troškove eventualne refundacije ukoliko izvršite uplatu na naš račun, a da se niste priključili Skype Manageru CENT PR.
 5. Kao kupac ste svesni da će Administratori Skype menadžera CENT PR  nakon što joj se pridružite, biti u mogućnosti da vide vaše stanje na računu kao i druge Skype proizvode koje imate. Takođe ste svesni da niko iz Skype grupe CENT PRneće biti u mogućnosti da koristi vašu dopunu, kao ni ostale Skype proizvode koje imate, osim ako mu vi to ne omogućite.
 6. Kao kupac ste svesni da nakon dodavanja kredita na Skype ime koje ste naveli u porudžbini CENT PR nije u mogućnosti da Vam izvrši refundaciju sume uplaćene na Skype nalog koji ste naveli.
 7. Kao kupac ste saglasni da nakon dodavanja Skype kredita na Skype ime na koje ste zahtevali da CENT PR doda kredit, prestaje svaka obaveza CENT PR prema Vama i da počinju da važe uslovi korišćenja kompanije Skype. Za sva pitanja vezana za Skype usluda dužni ste da se obratite kompaniji Skype na načine navedene na sajtu www.skype.com.
 8. Kao kupac se obavezujete da nećete davati lozinku niti druge tajne podatke neophodne za korišćenje usluga nikom ko se predstavlja da je odgovorno lice, zaposlen ili deo CENT PR.
 9. Kao kupac ste saglasni da vam CENT PR dopuni kredit za telefoniranje ili omogući pristup nekom od proizvoda tek nakon što vaša uplata bude vidljiva na Bankovnom računu CENT PR.
 10. Ako prilikom kupovine dopune Skype kredita iz bilo kog razloga kredit uplatite na pogrešno Skype ime, shvatate da CENT PR neće biti u mogućnosti da taj kredit doda vašem Skype imenu. U tom slučaju kao kupac se obavezujete da nećete od CENT PR tražiti refundaciju tog pogrešno uplaćenog Skype kredita niti da ćete na bilo koji način voditi negativnu kampanju protiv CENT PR.
 11. Kao kupac ste upoznati da je radno vreme CENT PR radnim danom od 09 do 17 časova i da dopuna Skype kredita može biti dodata vašem Skype imenu samo tokom radnog vremena. Dopuna u svako drugo vreme je samo stvar dobre volje CENT PR.
 12. CENT PR se obavezuje da vašu dopunu kredita ili neki drugi proizvod doda vašem nalogu u roku od dva radna dana nakon što vaša uplata bude vidljiva na bankovnom računu CENT PR. Nakon tog perioda, ukoliko proces dopunjavanja kredita ili dodavanja drugog proizvoda nije u toku, kao kupac imate pravo da tražite refundaciju novca.
 13. Kao kupac se obavezujete da ukoliko Vam kredit nije dodat u roku od dva radna dana da obavestite CENT PR o tome kako bi se pronašao uzrok kašnjenja i kako bi Vam kredit bio dodat.
 14. Kao kupac ste saglasni da CENT PR ni na koji način nije odgovoran za kvalitet usluga provajdera čije usluge ima u ponudi, niti je obavezan da kupcima daje bilo kakvu pomoć, tehničku podršku ili sl. u vezi sa proizvodima i uslugama koje nudi. Takođe se slažete da od CENT PR nećete tražiti bilo kakvu nadoknadu eventualne štete, niti voditi negativnu kampanju ili bilo šta slično protiv nje ukoliko niste zadovoljni uslugama provajdera koje CENT PR ima u ponudi.
 15. Kao kupac ste saglasni da CENT PR nije odgovoran za pormenu tarifa provajdera koje ima u ponudi.
 16. Kao kupac se obavezujete da sve reklamacije dostavite isključivo u pismenoj formi na adresu prodavnica@internet-srbija.com. Reklamacija, pored samog razloga reklamacije, treba da sadrži broj poslednje porudžbine koju ste izvršili, a koja vam je isporučena.CENT PR je dužan da u roku od 8 dana kupcu odgovori na reklamaciju. Odgovor na reklamaciju će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.
 17. Kao kupac ste svesni da u roku od 14 dana od dana uplate dopune kredita za VoIP4Cent imate pravo na odustanak od korišćenja telefoniranja preko provajdera VoIP4CenT. U slučaju tog odustajanja imate pravo da zahtevate povraćaj novca za uplaćenu uslugu. U slučaju da ste potrošili kredit u vrednosti do 30 dinara, CENT PR će Vam refundirati novac u potpunosti. U slučaju da ste do trenutka zahteva potrošili kredit u vrednosti preko 30 dinara, CENT PR će Vam refundirati novac u vrednosti kredita preostalog na VoIP4CenT nalogu. Zahtev za refundaciju novca ste obavezni da pošaljete na email adresu prodavnica@internet-srbija.com. Zahtev treba da sadrži broj porudžbine na koju se zahtev odnosi, Vaše ime, prezime i adresu, kao i broj tekućer računa na koji želite da vam refundirani novac bude uplaćen.
 18. Saglasni ste se da CENT PR ima pravo da promeni ovaj sporazum bez obaveštenja Vas kao kupca, kao i da sa svakom novom porudžbinom prihvatate nastale promene sporazima.
 19. Kao kupac ste saglasni da sve eventualne sporove sa CENT PR rešite sporazumno, u slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja, saglasni ste da je za rešavanja sporova nadležan sud u Beogradu.
 20. Sporazum stupa na snagu sa njegovim prihvatanjem.
© 2008-2019 ARIN / CENT PR
VoIP Telefoniranje